การใช้งาน Node-RED คู่กับ NETPIE


ในบทความนี้ จะมาแนะนำโปรแกรม Node RED ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่เปิดช่องทางให้ผู้พัฒนารวมไปถึงผู้ใช้ทั่วไปสามารถสร้างระบบ IoT ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบ รวมไปถึงการอนุญาติให้มีการจัดสรรการทำงานในภายหลัง แบบมีแผนภาพให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งสะดวกกว่าวิธีการแบบเก่าที่จำเป็นต้องถอนการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนำมาต่อคอมพิวเตอร์และแฟลชโปรแกรมใหม่ลงไป

ขั้นการดำเนินการทั้งหมด แนะนำการติดตั้ง Node RED

  1. การติดตั้ง Plugin ใน Node RED เข้ากับ NETPIE

  2. ตัวอย่างการใช้งาน NodeRED/NodePIE ควบคู่กับ NETPIE

  3. ตัวอย่างการใช้งาน NodeRED/NodePIE ควบคู่กับ NETPIE

Revision Log 15 มิ.ย. 61 16:41น.  เพิ่มขั้นตอนการติดตั้งบน Ubuntu 18.04 LTS

 ตัดขั้นตอนการสร้าง AppID ใน NETPIE (ตั้งสมมุติฐานว่าผู้ใช้ สามารถใช้NETPIEได้อยู่แล้ว)

 แยก Key และ Secret ของ Data source เพื่อความปลอดภัย

 ลดขั้นตอนที่ FreeBoard

 เพิ่ม Lab

  • Lab 1: Print out message from NodePIE to Freeboard
  • Lab 2: Turn on / off LED (Start using Hardware with NodePIE)
  • Lab 3: Working with multiple IoT devices
  • Lab 4: Working with multiple IoT devices PLUS Mobile Push Notification

results matching ""

    No results matching ""